خط تا و پرفراژDCM-75 M/ST

 

خط تا و پرفراژ
دستگاه خط تا و پرفراژ کاغذ تا عرض ٧٥ سانتی متر
مجهز به ٢ شافت برای ايجاد خط تا در فواصل نزديک
دارای سينی آسانسوری کاغذ
و کمپرسور جهت مکش کاغذ