مرکب جی پی مشکی cpi 11

 

مدل مرکب JP cpi 11Black Ink
مدل دستگاه 4542-4543
وزن 600 ml
رنگ مشکی