مرکب جی پی مشکی cpi 7

 

مدل مرکب JP cpi 7 Black Ink
مدل دستگاه 1255-3440-3443
وزن 600 ml
رنگ مشکی