مرکب ریکو مشکی VT600

 

مدل مرکب RICHO VT-600
مدل دستگاه 2200-2300
وزن 600 ml
رنگ مشکی